Kategori: Ürünler Hakkında

Garanti Koşulları

Foseptik tank ürünleri için belirli garanti koşulları bulunmaktadır. Özellikle toprak altında kullanılması sebebi ile üzerinde ve içerisinde yük taşımaktadır. Bu neden ile tarafınıza belirtilen yönergelere uyum sağlamanız gerekmektedir.

Garanti Kapsamı

Foseptik tankları için üretim hatalarından kaynaklanan sızıntı, kaçak ve kırıklar garanti kapsamı altında yer almaktadır. Garanti kapsamı içerisinde deformasyona uğrayan veya hatalı ürünlerin arızaları tarafımızdan yerinde giderilmektedir. Tamir yapılamayacak durumda olan ürünlerin değişimleri ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Garanti Kapsamı Dışı

Üretim hatalarından kaynaklamayan, talimatnameye uygun olarak kurulumu sağlanmayan ve doğal afetlerden kaynaklı hatalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Garanti Süreci

Foseptik tank ürünleri 5 yıl garanti altındadır. Bu süre zarfında garanti kapsamı içerisinde yer alan ürünlerin arızları tarafımızdan onarılır.

Garanti Koşulları

Foseptik Tank Yerleşimi
 • Ürünlerinizi mutlaka tarafınıza gönderilen veya sayfalarımızda görüntüleyebileceğiniz talimatnamelere uygun olarak yapınız.
 • Belirtilen kazı ölçülerinin dışına kesinlikle çıkmayınız. Kazı alanı büyüdükçe tank üzerine dolduralacak yük miktarı artacak ve tank üzerine hesaplanan miktardan fazla baskı yapacaktır.
 • Ürünlerin üzeri kapatılırken kesinlikle harfiyat toprağı kullanılmamalıdır. Tank üzeri ince kum ile kapatılmalıdır.
 • Tankın yerleşimi 4 bir yandan eşit mesafe kalacak şekilde sağlanmalıdır.
 • Tank üzerinin kapatılma işlemi 4 bir yandan eşit mesafede doldurularak sağlanmalıdır. Kesinlikle tek bir taraftan yük boşaltımı yapılmamalıdır.
 • Tank yerleşimi sırasında ve araç üzerinden indirilme esnasında kesinlikle tank üzerinde yer alan yerleştirme mapaları kullanmamalıdır. Tek mapa kullanarak işlem yapmayınız. Tank üzerinde yer alan tüm mapaları kullanarak işlem yapınız.
 • Tankın kazı alanına indirilmesi sırasında dikkatli olunuz. Tankı çarpmayınız veya düşürmeyiniz.
 • Kazı alanının taban kısmı mutlaka düz bir beton zemin olmalıdır.
 • Standart tanklar üzerinde araç geçişi olmamalıdır. Araç geçişi olacak veya yola yakın bölgelerdeki kurulumlarda mutlaka önlem alınması gerekmektedir. Bu durumlarda mutlaka tarafımıza bilgi veriniz.

Yerleşim İşlemleri

10 Ton Foseptik Tank Yerleşim
Tank yerleşimi resimde görüldüğü gibi 4 yandan eşit mesafe kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Yerleşim sonrası havalandırma borusu ve rögar kapağı zemin üzerinde kalacaktır. Yerleşim sonrası rögar kapağının kapalı tutulmasına özen gösteriniz. Özellikle vidanjör boşaltım işlemi sağlarken havalandırma borusu açık tutulmalıdır.

Talimatnameler

Foseptik tankları belirli bir kurulum şemasına göre yerleşimi sağlanmalı ve kullanılmalıdır. Ürün talimatnamesi olarak adlandırdığımız bu yönergeler aynı zamanda ürününüz garanti kapsamında değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kesinlikle talimatnameyi incelemeden ürünlerinizin kurulumunu tamamlamayınız.

 • Kazınızı talimatnamede yer alan kazı ölçülerine göre tamamlayınız.
 • Tankınızın yerleşimini tüm bölgelerden eşit mesafe kalacak şekilde tamamlayınız.
 • Ürün üzeri kapatılırken 4 bir yandan eşit şekilde ve eşit miktarda dolum yapınız.
 • Kazınızı tamamladıktan sonra hafriyat toprağını alandan kaldırınız.
 • Tankın üzerini hafriyat toprağı ile değil, ince kum ile yapınız.
 • Tankın üzerini kapatacağınız kum içerisinde kesinlikle taş, metal vb. depoya zarar verebilecek materyaller bulunmamasına özen gösteriniz.
 • Tankın yerleşimini üzerinde bulunan yerleştirme mapası ekipmanı ile yapınız. Mapa dışında ekipman kullanmayınız.

Foseptik Tank Talimatnameleri

Tüm hacimlere ilişkin ürün talimatnamelerini sayfa içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi için sayfaya git butonunu kullanabilirsiniz. Garanti koşulları hakkında daha detaylı bilgi için :

 

1 Ton Foseptik Tankı

2 Ton Foseptik Tankı

3 Ton Foseptik Tankı

5 Ton Foseptik Tankı

10 Ton Foseptik Tankı

15 Ton Foseptik Tankı

20 Ton Foseptik Tankı

30 Ton Foseptik Tankı

40 Ton Foseptik Tankı

50 Ton Foseptik Tankı

60 Ton Foseptik Tankı

100 Ton Foseptik Tankı