Etiket: foseptik tank garanti

Garanti Koşulları

Foseptik tank ürünleri için belirli garanti koşulları bulunmaktadır. Özellikle toprak altında kullanılması sebebi ile üzerinde ve içerisinde yük taşımaktadır. Bu neden ile tarafınıza belirtilen yönergelere uyum sağlamanız gerekmektedir.

Garanti Kapsamı

Foseptik tankları için üretim hatalarından kaynaklanan sızıntı, kaçak ve kırıklar garanti kapsamı altında yer almaktadır. Garanti kapsamı içerisinde deformasyona uğrayan veya hatalı ürünlerin arızaları tarafımızdan yerinde giderilmektedir. Tamir yapılamayacak durumda olan ürünlerin değişimleri ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Garanti Kapsamı Dışı

Üretim hatalarından kaynaklamayan, talimatnameye uygun olarak kurulumu sağlanmayan ve doğal afetlerden kaynaklı hatalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Garanti Süreci

Foseptik tank ürünleri 5 yıl garanti altındadır. Bu süre zarfında garanti kapsamı içerisinde yer alan ürünlerin arızları tarafımızdan onarılır.

Garanti Koşulları

Foseptik Tank Yerleşimi
  • Ürünlerinizi mutlaka tarafınıza gönderilen veya sayfalarımızda görüntüleyebileceğiniz talimatnamelere uygun olarak yapınız.
  • Belirtilen kazı ölçülerinin dışına kesinlikle çıkmayınız. Kazı alanı büyüdükçe tank üzerine dolduralacak yük miktarı artacak ve tank üzerine hesaplanan miktardan fazla baskı yapacaktır.
  • Ürünlerin üzeri kapatılırken kesinlikle harfiyat toprağı kullanılmamalıdır. Tank üzeri ince kum ile kapatılmalıdır.
  • Tankın yerleşimi 4 bir yandan eşit mesafe kalacak şekilde sağlanmalıdır.
  • Tank üzerinin kapatılma işlemi 4 bir yandan eşit mesafede doldurularak sağlanmalıdır. Kesinlikle tek bir taraftan yük boşaltımı yapılmamalıdır.
  • Tank yerleşimi sırasında ve araç üzerinden indirilme esnasında kesinlikle tank üzerinde yer alan yerleştirme mapaları kullanmamalıdır. Tek mapa kullanarak işlem yapmayınız. Tank üzerinde yer alan tüm mapaları kullanarak işlem yapınız.
  • Tankın kazı alanına indirilmesi sırasında dikkatli olunuz. Tankı çarpmayınız veya düşürmeyiniz.
  • Kazı alanının taban kısmı mutlaka düz bir beton zemin olmalıdır.
  • Standart tanklar üzerinde araç geçişi olmamalıdır. Araç geçişi olacak veya yola yakın bölgelerdeki kurulumlarda mutlaka önlem alınması gerekmektedir. Bu durumlarda mutlaka tarafımıza bilgi veriniz.

Yerleşim İşlemleri

10 Ton Foseptik Tank Yerleşim
Tank yerleşimi resimde görüldüğü gibi 4 yandan eşit mesafe kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Yerleşim sonrası havalandırma borusu ve rögar kapağı zemin üzerinde kalacaktır. Yerleşim sonrası rögar kapağının kapalı tutulmasına özen gösteriniz. Özellikle vidanjör boşaltım işlemi sağlarken havalandırma borusu açık tutulmalıdır.